KVKK

Nokta Tek Eğitim Kurumları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Nokta Tek Eğitim Kurumları olarak, öğrencilerimizin ve velilerimizin kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak bizim önceliğimizdir. Kişisel verilerinizi korurken gerekli hassasiyeti gösteriyor, öğrenci ve velilerimize ait her türlü kişisel veriyi en iyi şekilde işleyerek muhafaza ediyoruz.

Kişisel Veri İşleme İlkelerimiz:

1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uyum: Kişisel verileri işlerken, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalara uygunluğunu sağlamak ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak esastır. Bu ilke, veri işleme faaliyetlerimizin tamamında geçerlidir ve kişisel verilerin yalnızca yasalara uygun şekilde ve dürüst bir şekilde işlenmesini sağlamayı amaçlar.

2. Doğruluk ve Güncellik: Kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle, elimizde bulunan kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini düzenli olarak kontrol eder ve gerekirse güncelleriz. Bu, veri sahiplerinin haklarını korumak ve doğru bilgilere dayalı kararlar almamızı sağlamak için gereklidir.

3. Belirli Amaçlar İçin İşleme: Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleriz. Örneğin, eğitim hizmetlerimizi sağlamak, öğrenci kayıtlarını tutmak, iletişim kurmak gibi belirli amaçlar doğrultusunda kişisel verileri işleriz. Veri işleme faaliyetlerimiz, bu belirli amaçlara uygun olmalıdır.

4. Veri İşleme Amaçlarına Uyum: Kişisel verileri, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işleriz. Yani, belirli bir amaca hizmet etmeyen veya ilgili olmayan verileri işleme almamaya özen gösteririz. Veri işleme faaliyetlerimiz, işlediğimiz verilerin amacına uygun olmalı ve bu amaca hizmet etmelidir.

5. Veri Saklama Süresi: Kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederiz. Bu süre, veri işleme amacına bağlı olarak değişebilir. Ancak, veri saklama süresi, işlediğimiz verilerin amacına uygun olarak belirlenir ve gerektiğinde güncellenir.

6. Bilgilendirme ve Aydınlatma: Kişisel veri sahiplerini aydınlatır ve bilgilendiririz. Veri sahiplerine, kişisel verilerinin nasıl işlendiği, hangi amaçlarla kullanıldığı ve hakları hakkında bilgi veririz. Bu, veri sahiplerinin verilerinin nasıl işlendiğini ve kullanıldığını anlamalarını sağlar ve haklarını kullanmalarına yardımcı olur.

7. Veri Sahiplerinin Hakları: Kişisel veri sahiplerinin haklarını koruruz ve kullanmaları için gerekli sistemleri sağlarız. Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili çeşitli haklara sahiptir, bu hakların farkında olmalarını ve gerektiğinde bu hakları kullanmalarını sağlamak bizim sorumluluğumuzdur.

8. Veri Güvenliği: Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alırız. Bu tedbirler, verilerin yetkisiz erişimden, manipülasyondan, kaybından veya zarar görmesinden korunmasını sağlar. Veri güvenliği önlemlerimiz, güncel teknolojik imkanlar ve en iyi uygulamalar dikkate alınarak belirlenir ve sürekli olarak gözden geçirilir.

9. Üçüncü Kişilere Aktarma: Kişisel verileri, ilgili mevzuata ve veri sahiplerinin haklarına uygun olarak üçüncü kişilere aktarırız. Ancak, veri sahiplerinin açık rızası olmadan veya yasal bir zorunluluk olmadıkça kişisel verileri üçüncü kişilere aktarmayız. Aktarılan verilerin güvenliği ve gizliliği de daima korunur.

10. Özel Nitelikli Verilere Hassasiyet: Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına özel bir hassasiyet gösteririz. Özel nitelikli veriler, genel kişisel verilere göre daha hassas bilgilerdir ve özel bir koruma gerektirir. Bu verileri işlerken ilgili mevzuata tam uyum sağlarız ve gerekli önlemleri alırız.

11. Silme ve İmha: Kişisel verileri yasalara uygun olarak belirlenmiş sürelerde siler ve imha ederiz. Veri saklama süresi sona erdiğinde veya veri işleme amacı ortadan kalktığında, kişisel verileri siler veya imha ederiz. Bu, veri sahiplerinin gizliliğini ve güvenliğini korumak için gereklidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları:

Nokta Tek Eğitim Kurumları olarak, öğrenci ve velilere ait kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleyebiliriz:

  • Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması ve Yönetimi: Öğrenci kayıtlarının tutulması, ders programlarının oluşturulması ve eğitim faaliyetlerinin yönetilmesi için kişisel verileri işleriz.
  • İletişim Kurma ve Bilgilendirme: Öğrenciler ve velilerle iletişim kurmak, duyuruları yapmak ve gerektiğinde bilgilendirme sağlamak için iletişim bilgilerini kullanırız.
  • Öğrenci Başarısının Takibi ve Değerlendirilmesi: Öğrenci başarı durumlarını değerlendirmek ve gerektiğinde eğitim programlarını revize etmek için kişisel verileri kullanırız.
  • Eğitim Kalitesinin Artırılması İçin Analizler Yapma: Eğitim hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve iyileştirmek için öğrenci verilerini analiz ederiz.
  • Kanuni Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi: Mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kişisel verileri işleriz.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel veriler, yasal zorunluluklar veya işbirliği yapılan üçüncü kişilerle paylaşma gerekliliği durumunda aktarılabilir. Örneğin, eğitim sürecini desteklemek için gereken kurumlarla veya yasal düzenlemelere uyum sağlamak için gerekli mercilerle kişisel veri aktarımı yapılabilir.

Veri Güvenliği:

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için teknik ve idari tedbirler alırız. Buna, veri erişimini sınırlama, güvenli ağlar kullanma, şifreleme teknolojileri uygulama ve güvenlik yazılımları kullanma gibi önlemler dahildir. Ayrıca, personelimize gerekli eğitimleri sağlayarak bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları yürütürüz.

Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, mevzuatın izin verdiği yöntemlerle ve belirli hukuki sebeplere dayanarak elde edilir. Örneğin, öğrenci kayıtları eğitim hizmetlerinin sağlanması için gerekli olduğundan ve mevzuat tarafından belirlenen yasal zorunluluklar nedeniyle elde edilir. Kişisel verilerin işlenmesi ve hukuki sebepleri, ilgili mevzuat çerçevesinde açıkça belirtilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız:

Veri sahipleri, KVKK ve ilgili mevzuatlar uyarınca çeşitli haklara sahiptirler. Bu haklarını kullanmak istediklerinde, bize başvurabilirler. Bu haklar arasında kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi talebi gibi haklar bulunur. Bu hakların kullanılması için gerekli bilgilendirme ve iletişim kanallarını sağlarız.

Veri Güvenliği:

Kişisel verilerin güvenliği, büyük bir önem taşır. Bu nedenle, teknik ve idari tedbirler alınarak verilerin yetkisiz erişim, manipülasyon, kayıp veya zarar görmesinden korunması sağlanır. Güvenlik tedbirleri, mevcut teknoloji ve en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak belirlenir ve düzenli olarak gözden geçirilir.

İletişim:

Veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili herhangi bir şikâyet veya sorunları olduğunda bize başvurabilirler. Bu başvuruları değerlendirir ve gereken yanıtları sağlarız. İletişim kanallarımız her zaman açıktır ve veri sahiplerinin taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt veririz.

Nokta Tek Eğitim Kurumları olarak, kişisel verilerin korunması ve KVKK gerekliliklerinin yerine getirilmesi konusunda taahhütlerimizi açıkça ifade ederiz ve veri sahiplerinin haklarını korumak için gerekli adımları atarız.

İletişim

Nokta Tek Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Copyright: © 2024 Nokta Tek ArGe.